EKSPERTBISTAND

Tillit - Innsikt - Endring

Ekspertbistand er en tilskuddsordning og en del av intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. IA-avtalen setter fokus på reduksjon av sykefravær og reduksjon av frafall fra arbeidslivet.

Målet med Ekspertbistand er å finne ut hva som skal til for at en arbeidstaker som er helt eller delvis sykmeldt skal kunne gjenoppta, øke nærværet og/eller fortsette i arbeidsforholdet.

Falketind Helse som Ekspertbistand

Vi i Falketind Helse har lang erfaring med å jobbe med den helhetlige situasjonen rundt mennesker i arbeid. Vår utdannelse som fysioterapeuter, kognitive adferdsterapeuter og spesialister i arbeidshelse, gjør oss i stand til å se på detaljene i arbeidstakers og arbeidsgivers utfordringer. Igjennom kartlegging og fagkunnskap skal Ekspertbistand føre til en konkret handlingsplan for hva som skal til for å skape et stabilt arbeidsnærvær.

Hva skal til for at din bedrift kan få tilbud om ekspertbistand:

Steg 1

Arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om at det er behov for ytterligere hjelp enn vanlig oppfølgning fra arbeidsgivers side.

 

Steg 2

Arbeidsgiver kontakter NAV Arbeidslivssenter for å få avklart om tilskudd til Ekspertbistand er hensiktsmessig.

Steg 3

Når dette er avklart, kontakt oss i Falketind Helse for Ekspertbistand.

Steg 4

Vi setter i gang prosessen med å kartlegge situasjonen og utarbeide et forslag til handlingsplan sammen med dere.

Steg 5

Refusjonskrav sendes til NAV etter tiltaket er avsluttet.

Interessert?