KOGNITIV ADFERDSTERAPI

Kunnskap som deles øker begripeligheten og håndterbarheten

Kognitiv adferdsterapi er en dokumentert og nyttig metode for behandling og selvhjelp. Metoden brukes både til fysiske, mentale og sosiale utfordringer og lidelser, og kan benyttes til mennesker i alle aldre. Kognitiv adferdsterapi er en kortvarig psykoterapi med langvarig effekt. Med kunnskapsformidling og bruk av nyttige verktøy kan du bli din egen terapeut.

Kognitiv adferdsterapi retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder utfordringer og symptomer. Det gjøres blant annet ved kartlegging av utfordrende situasjoner, utforming av aktiviteter som gir selvtillit og energi, utforsking og eventuelt endring av negative tankemønstre og adferd, stimulering til økt sosial kontakt og forebygging av tilbakefall.

Vi er opptatt av helhetlig helse og er nysgjerrig på hva som ligger bak utfordringene på overflaten. Vår kompetanse som fysioterapeuter, kognitive adferdsterapeuter og spesialister i arbeidshelse gir oss en bred kunnskapsbakgrunn og innfallsvinkel til de ulike utfordringene. Vårt tilbud vil være et godt alternativ til medisiner for lettere til moderate utfordringer innen både fysisk, mental og sosial helse. 

Interessert?