KOGNITIV ADFERDSTERAPI

Kunnskap som deles øker begripeligheten og håndterbarheten

Kognitiv adferdsterapi er en dokumentert og nyttig metode for behandling og selvhjelp. Metoden brukes både til fysiske, mentale og sosiale utfordringer og lidelser, og kan benyttes
til mennesker i alle aldre. Kognitiv adferdsterapi er en kortvarig psykoterapi med langvarig effekt. Med kunnskapsformidling og bruk av nyttige verktøy kan du bli din egen konstruktive
samtalepartner. 

Vi er opptatt av helhetlig helse og er nysgjerrig på hva som ligger bak utfordringene på overflaten. Vår kompetanse som fysioterapeuter, kognitive adferdsterapeuter og spesialister i arbeidshelse gir oss en bred kunnskapsbakgrunn og helhetlig innfallsvinkel til de ulike utfordringene. Vårt tilbud vil være et godt alternativ til medisiner for lettere til moderate utfordringer innen både fysisk, mental og sosial helse. Det vil også ha god komplimenterende effekt til tradisjonell behandling.

Kognitiv adferdsterapi retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder utfordringer og symptomer. Vi har erfaring med at kognitiv adferdsterapi har god effekt ved blant annet søvnutfordringer, smertehåndtering, lettere til moderate depresjon- og angstplager, utmattelse og selvbildeutfordringer.

Interessert?