FALKETIND HELSE

Vi kan helhetlig helse

Vi har lang erfaring med å jobbe med helhetlige prosesser med mennesker, blant annet over ti års erfaring som fysioterapeuter og veiledere i arbeidshelse i Arbeidsrettet rehabilitering. Mange utfordringer mennesker møter i hverdagslivet kan forebygges og ved tidlig intervensjon vil fokus settes på de friskfaktorene og de helsefremmende prosessene. Vi har god innsikt i offentlige og private instanser, slik at vi raskt kan iverksette de riktige og virksomme tiltak som skal til for å opprettholde god helse.

For bedrifter bidrar vi med å være en tredjepart for å skape gode, produktive arbeidsmiljø og godt jobbengasjement. Vi engasjerer oss i større helsefremmende prosesser, men også igjennom teamutvikling og aktivitet med mening. I de situasjonene hvor man føler seg fastlåst i oppfølging av arbeidstakere, er vi en tredjepart igjennom lederstøtte og bistand til arbeidstaker.

Når du som enkeltmenneske kommer til oss, vil du bli møtt med en grundig kartlegging. Vi benytter den biopsykososiale modellen for å skape en forståelse av sammenhengen mellom fysisk, mental og sosial helse. Hos oss får du kunnskapspåfyll og veiledning.

Vi kan hjelpe deg med kognitiv adferdsterapi ved stressmestring, angst og depresjon, søvnvansker, håndtering av bekymringer og katastrofetanker. Som fysioterapeuter vil vi ha et ekstra blikk på sammenhengene med disse utfordringene og symptomer som for eksempel uro, slitenhet og smerter i kroppen. Vi vet at de kroppslige symptomene ofte har en sammenheng med total belastning og ubalanse i hverdagen, og vi vil være med å utforske årsaken til dine utfordringer slik at du selv kan påvirke din helhetlige helse.

Vi er begge utdannet fysioterapeuter, kognitive adferdsterapeuter og spesialist i arbeidshelse. I tillegg har vi kurs og erfaring med affektbevissthetsmodellen gjennom vårt arbeid på DPS Medisinfri avdeling Nedre Romerike.

Vil du vite mer om det vi gjør?