OM OSS

Hvem er Falketind Helse?

Vi er begge utdannet fysioterapeuter og kognitive adferdsterapeuter, og har tilleggsutdannelse innen naturterapeutisk arbeid og arbeidshelse. Vi har lang arbeidserfaring med å jobbe helhetlig med menneskene og arbeidsplassene i et 24-timers perspektiv.

Våre verdier:

 • Ressursfokus – Det du har fokus på, får du mer av.
 • Engasjement – Vi liker fart og løsningsorientert tilnærming.
 • Stolthet – Over hvem vi er, jobben vi gjør og folkene vi møter.
 • Likeverd – Respekt for hverandre og verdsetter de ulike ressursene i oss.
 • Mestring – Gjennom kunnskap, handling og øving oppdager vi at vi stadig lærer og styrker ferdighetene.
 • Vi er gode på:
 • Sette mål: realistiske, meningsfulle.
 • Kunnskapsformidling og bevisstgjøring.
 • Holdningskapende og kulturbyggende arbeid.
 • Utfordre, trene og lage gode læringssituasjoner.
 • Skape tillit og trygghet til å kunne gjøre de endringer som skal til for utvikling.

Interessert?