BEDRIFT

Teamutvikling og aktivitet med mening som styrker jobbengasjementet.

Helsen vår er nært knyttet til at det er en opplevelse av sammenheng i livet, det vil si i hvilken grad hverdagen er begripelig, håndterbar og meningsfull for oss. God helse er en viktig ingrediens for godt jobbengasjement og nærvær på jobb.

Vi kombinerer utfordringer og mestringsopplevelser i naturen sammen med kunnskap og erfaring om mennesker som individ og i team. Et teamutviklingskurs med oss gjennomføres gjerne som kanotur, trugetur, rundt et bål eller på en overnattingstur under åpen himmel. Felleskap og mestringsopplevelser står i fokus. Kurset vil ha et variert innhold av kunnskapspåfyll, egen jobbing med oppgaver, refleksjon, og aktivitet . Vi er trygge på at vi skal utfordre hver enkeltes komfortsone, men sammen komme styrket ut som lag.

Kursene kan selvfølgelig også gjennomføres i mer «komfortable omgivelser» som på et kurs- og konferansehotell. Her samarbeider vi med Kringler Gjestegård og Vikingegården, begge steder i Nannestad kommune som representerer noe unikt med sin intime og rolige atmosfære. Dette legger et godt grunnlag for effektiv jobbing og nye minner sammen.

Kursene våre er for bedrifter som ønsker å være en helsefremmende bedrift med høyt jobbengasjement og høy nærværsprosent. Helsefremmende prosesser defineres som «prosesser som setter folk i stand til å få økt kontroll over og forbedre sin helse». Helsefremmende arbeid bygger på en sosial modell for helse, og har fokus på ressurser og mestring hos individer, familier og lokalsamfunn. Vår erfaring med mennesker i arbeid, har gitt oss god kompetanse på utfordringene i det moderne arbeidslivet og hvordan håndtere de på best mulig måte for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Vi vet at en dyktig leder er avhengig av et godt arbeidsmiljø og engasjerte medarbeidere og vis a versa. Jobbengasjement skapes gjennom gjensidig tillit i en kontinuerlig prosess. Første steget er å møtes med likeverd og entusiasme. Vi ser at kollektiv samhandling under relasjonell og god ledelse, samt den enkelte arbeidstakers individuell helse, ressurser og ferdighet er viktige innsatsområder for en mer produktiv arbeidsstokk. Det vil derfor være viktig for oss at dere igjennom et kurs sitter igjen med både økt forståelse av sammenhenger og verktøy for å øke håndterbarheten i og utenfor arbeidsplassen.

Populære temaer for helsefremmende, mer produktive og meningsfulle arbeidshverdager er blant annet bedriftens helsegryte, tankens kraft, stressmestring, teamutvikling, kommunikasjon og samhandling. Lederstøtte og individuell utvikling vil være viktige elementer i alle disse temaene. 

Steg 1

En uforpliktende prat med leder og/eller kursansvarlig i bedriften

Innhente bedriftens profil og avklare bedriftens mål og forventninger for kurset. Drøfte med leder hvordan vi kan skreddersy vårt bidrag med bedriftens behov og ønsker. Beskrive en evt. utfordring dere ønsker å jobbe med og/eller på hvilken måte dere ønsker å bli en mer helsefremmende bedrift.
Steg 2

Skriftlig presentasjon av forslag til innhold og hvordan å nå måloppnåelse i prosessen.

Dette i samsvar med deres budsjett og rammer, samt arena avtales (naturen, hos dere, hos en av våre samarbeidspartneres arena).
Steg 3

Gjennomføring av kurset

Vi møter til kursstart med de forberedelser som er nødvendige for det som er avtalt. Vi legger stor vekt på aktiv deltakelse, og ønsker å utfordre kursdeltakerne for bevisstgjøring og best mulig læring.
Steg 4

Feedback og evaluering av kurset

Sikre at forventninger er oppfylt og hensiktsmessig kunnskap er formidlet. Egen samtale med leder/kursansvarlig med tilbakemeldinger om hvordan vi opplever engasjement og miljø i gruppa, samt diskusjon rundt evt behov for oppfølgning.

Vi vil være med å skape en god jobbarena sammen med dere, enten igjennom et kortere foredrag/kurs eller som bidrag i en større prosess.

 

Deres vei til et helsefremmende arbeidsmiljø og mer produktivitet starter med en uforpliktende samtale med oss. 

Interessert?