BEDRIFT

Den viktigste ressursen på jobb, er menneskene som utfører arbeidet!

Den viktigste ressursen på jobb, er menneskene som utfører arbeidet!

Kurs med oss er teamutviklende og kulturskapende, skal sette i gang gode prosesser og skape minner for livet. Med god teamutvikling og aktivitet med mening styrkes jobbengasjementet i din bedrift.

En dyktig leder er avhengig av et godt arbeidsmiljø og engasjerte medarbeidere og vis a versa. Ledelse er psykologi og pedagogikk, og jobbengasjement skapes gjennom gjensidig tillit i en
kontinuerlig prosess. Første steget er å møtes med likeverd og entusiasme. Falketind Helse har verktøyene som bidrar til forståelse for hverandres ressurser og skaper et bedre samspill i
teamet.

Det hjelper ikke bare å gi kunnskap, vi må erfare, øve, reflektere sammen, skape hensiktsmessig endring og sterke relasjoner for å kunne si at prosessen er vellykket. Derfor er det svært viktig for oss at en time, en dag eller et seminar inneholder akkurat dette; kunnskapsdrypp og bevisstgjøringer, egenerfaringer og øvinger, samt nysgjerrighet og refleksjoner. Dette sammen med en dose av utfordringer og mestring, tillit og trygghet gjør enkeltmennesket og gruppen i bedriften mer robuste i seg selv og som helhet.

Sammen skal vi skape en arbeidsplass der folk har lyst til å jobbe og blir over tid.

Steg 1

En uforpliktende prat med leder og/eller kursansvarlig i bedriften

Innhente bedriftens profil og avklare bedriftens mål og forventninger for kurset. Drøfte med leder hvordan vi kan skreddersy vårt bidrag med bedriftens behov og ønsker. 

Steg 2

Skriftlig presentasjon av forslag til innhold og gjennomføring, herunder valg av arena.

Steg 3

Gjennomføring av kurset

Vi møter til kursstart med de forberedelser som er nødvendige for det som er avtalt. Vi legger stor vekt på aktiv deltakelse, og ønsker å utfordre kursdeltakerne for bevisstgjøring og best mulig læring.

Steg 4

Feedback og evaluering av kurset

Sikre at forventninger er oppfylt og hensiktsmessig kunnskap er formidlet. Egen samtale med leder/kursansvarlig med tilbakemeldinger om hvordan vi opplever engasjement og miljø i gruppa, samt diskusjon rundt evt behov for oppfølgning.

«Jeg synes dere «tolket og timet» settingen veldig bra og holdt en akkurat passe seriøs tone/nivå på hele økten. Øvelsene pushet mange av deltakerne langt utenfor komfortsonen. Strålende. Ledelse er utfordrende, og man må tørre å tangere komfort grensen som leder. Øvelsene ble en positiv «snakkis» på resten av samlingen. De fikk en form for mestringsfølelse og de ble tryggere på hverandre.», Kursholder for Caverions lederutviklingsprogram, november 2021.

Interessert?