FYSIOTERAPI

Trening for å nå "toppen"
Øve håndterbarhet

Kroppen og hjernen kommuniserer kontinuerlig. Hjernen holder styr på hva som skjer og tilstreber å ha en forsvarlig balanse i alle kroppens celler. Når kroppens signaler tolkes som en betydelig endring, varsler hjernen med ubehag som smerte, slitenhet, angst eller andre følelser som virkemiddel for å gjenskape balansen.
Dette systemet jobber i det ubevisste og automatiske systemer og er til for å få 
deg ut av situasjoner hvor det oppleves truende eller ubalanse.

Dette er et sammensatt og følsomt system, som er avhengig av hensiktsmessig tolkningsprosess. Når varselsignaler som smerte, angst eller skam skal behandles, må man ofte se på sammenhengen mellom levd liv og de belastninger som har ført meg hit jeg er i dag.

Har du tråkket over i ankelen, eller brukket et bein i slalombakken, er vel årsaken innlysende og behandlingen kan vel ofte sees mest på som en opptrening. Men ofte har smerter og ubehag en tendens til å være gjentagende og vedvarende. Da er det mer interessant å se på hvilken belastning som er årsak.

Når skaden har en sammensatt årsak, vil behandlingen også kreve en sammensatt tilnærming. Vår tilnærming vil være en komplimenterende behandling til tradisjonelle fysikalske behandlinger og innfallsvinkler og baserer seg på en biopsykososial forståelse av menneske som helhet.

Underversitetssykehuset i Nord-Norge har oversatt og tekst satt en fem minutters filmsnutt som forklarer den biopsykososiale forståelsen knyttet til vedvarende smerter på en god måte.

Har du spørsmål til noe av dette og nysgjerrig på om vi kan hjelpe deg, så kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.